MODUŁOWY MAGAZYN ENERGII

Konkurs na produkt targów Energetab !!!

Magazynowanie energii w nowoczesnej energetyce staje się jedną z kluczowych technologii, która stanowić będzie wkrótce jeden z filarów jej rozwoju. Znane od lat różnorakie metody magazynowania energii wielokrotnie pokazały korzyści wynikające z możliwości jej gromadzenia.

W XXI wieku będziemy obserwować bardzo widoczny postęp w stosowaniu systemów magazynowania w inteligentnej sieci elektroenergetycznej, w której znajdą się nieodnawialne i odnawialne źródła energii.

Systemy magazynowania energii wykorzystywano do tej pory w celu redukcji kosztów, poprawy niezawodności sieci elektroenergetycznej, poprawy jakości energii.

W sytuacji coraz większego udziału generacji ze źródeł odnawialnych magazyny energii potrafią rozwiązać kilka problemów wynikających z występowaniem perturbacji z poziomem mocy dostępnych w systemie energetycznym. Odnawialne źródła energii są bezpośrednio lub pośrednio związane ze zwiększającą się rolą magazynów energii.

partnerzy

Intensywny rozwój inteligentnych sieci elektrycznych pozwoli na pełne zintegrowanie systemów wytwarzania, magazynowania i odbioru energii w celu zwiększenia efektywności energetycznej na każdym poziomie począwszy od pojedynczego odbiorcy, firmy, społeczności lokalne, a na systemie ogólnokrajowym kończąc.

Dlatego też wychodząc naprzeciw rozwojowi rynku energetycznego będziemy prezentować różne rodzaje i zastosowania magazynów energii.

System magazynowania energii może zostać zainstalowany w dowolnym miejscu wskazanym przez Inwestora. W miejscu lokalizacji magazynu niezbędne są przyłącza energetyczne i telekomunikacyjne. Modułowy magazyn energii instalowany jest w kontenerach ISO, dostosowanych do danego zadania.
Przykładowy magazyn energii składa się z dwóch identycznych kontenerów 40 ft, w których umieszczone zostaną baterie, inwertery, transformatory, aparatura pomiarowa, nadzorująca i sterująca pracą magazynu. Kontenery mogą być wyposażone m.in. w system sygnalizacji pożaru, oświetlenie, wentylację i klimatyzację, system stałych urządzeń gaśniczych, system bardzo wczesnej detekcji dymu, kontrolę dostępu i system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej CCTV.

Zespół PME

ZASTOSOWANIA I APLIKACJE

Ograniczenie zużycia energii

W przypadku gdy użytkownik posiada ograniczoną wartości mocy zakontraktowanej u danego dostawcy, to dzięki zastosowaniu systemów magazynowania energii może uzupełnić swoje dodatkowe potrzeby energetyczne z energii zgromadzonej w zasobniku. W przypadku dobrze dobranego zasobnika do profilu odbiorcy można ograniczyć całkowitą moc zamówioną u operatora sieci dystrybucyjnej.

Optymalizacja zużycia własnego energii

Mając do dyspozycji własne odnawialne źródła energii skojarzone z magazynem można regulować zużycie własne energii zależnie od naszego okresowego zapotrzebowania, a ewentualne nadwyżki przekierować do magazynu, aby je wykorzystać w czasie późniejszym. Przy optymalnie zwymiarowanych, pracujących wspólnie różnych systemach pozyskiwania energii odnawialnych i współpracującego z nimi odpowiednio dużego magazynu energii jest możliwe zapewnienie pełnej samowystarczalności energetycznej dla odbiorów, których profile są przewidywalne i dobrze zdefiniowane.

Rezerwa mocy i poprawa jakości energii

W przypadku, gdy w systemie pracują zespoły wytwórcze dużej mocy, rezerwa mocy powinna odpowiadać co najmniej mocy największego zespołu wytwórczego. Wyposażenie takiego systemu w optymalnie zaprojektowany magazyn energii pozwala ograniczyć wielkość zespołów wytwórczych, a co za tym idzie rezerwę mocy. Jednocześnie jeżeli w systemie energetycznym istnieją problemy z utrzymaniem wysokich parametrów jakości sieci energetycznej zastosowanie magazynu energii jako elementu stabilizującego pozwala na poprawę parametrów jakościowych dostarczanej energii. Zastosowanie magazynów energii o dużej pojemności pozwoli w perspektywie na zmniejszenie proporcji pomiędzy potencjałem wytwórczym energii opartym o spalanie węgla, a możliwością pokrycia szczytowego zapotrzebowania na energię przez system energetyczny. Zatem dzięki magazynom energii moc szczytowa systemu może być mniejsza niż maksymalna moc źródeł konwencjonalnych (elektrownie węglowe) w tym systemie energetycznym. Nasza propozycja to magazyny MS PME Energy Storage.

BMS ROZPROSZONY PRZEZNACZENIE I PARAMETRY TECHNICZNE

Dane techniczne

BMS ZARZĄDZAJĄCY
BMS DO STEROWANIA ŁAŃCUCHAMI BATERII
BMS POMIAROWY Z BALANSEREM NA JEDNĄ BATERIĘ
BMS POMIAROWY Z AKTYWNYM BALANSEREM NA 6 lub 12 BATERII
PREZENTACJA MAGAZYNU ENERGII
- ZOBACZ FILM O MAGAZYNIE ENERGII