PRODUKTY

Heliport

Magazyny energii

Lampy

 • Lampa przeszkodowa wysokiej intensywności MSL-200
  Lampa MSL-200 to lampa przeszkodowa wysokiej intensywności nowej generacji. Przy jej konstruowaniu zastosowano nowatorską technologię i precyzyjną optykę. Dzięki temu lampy spełniają warunki wymagane przez FAA, ICAO oraz polskie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130 poz. 1193). Niski poziom zużycia energii i łatwość instalacji powodują, że lampa ta nadaje się doskonale do znakowania ostrzegawczego linii elektroenergetycznych, kominów oraz innych przeszkód lotniczych.
 • Lampa przeszkodowa wysokiej intensywności MSL-200-2
  Lampa MSL-200-2 to lampa przeszkodowa wysokiej i średniej intensywności nowej generacji. Przy jej konstruowaniu zastosowano nowatorską technologię i precyzyjną optykę. Dzięki temu lampy spełniają warunki wymagane przez FAA, ICAO oraz polskie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130 poz. 1193). Niski poziom zużycia energii i łatwość instalacji powodują, że lampa ta nadaje się doskonale do znakowania ostrzegawczego linii elektroenergetycznych, kominów oraz innych przeszkód lotniczych.
 • Lampa przeszkodowa niskiej intensywności MSL-32
  MSL-32 jest lampą przeszkodową niskiej intensywności, wykorzystującą dla emisji światła diody LED najnowszej generacji.
 • Lampa przeszkodowa niskiej intensywności MSL-10
  MSL-10 jest lampą przeszkodową niskiej intensywności, wykorzystującą dla emisji światła diody LED najnowszej generacji.
 • Lampa przeszkodowa średniej intensywności MSL-2010
  MSL-2010 to pierwsza polska lampa przeszkodowa średniej intensywności nowej generacji, urządzenie o nowatorskiej technologii i precyzyjnej optyce, zapewniającej całkowite spełnienie warunków optycznych precyzowanych w wymogach FAA, ICAO oraz polskich przepisach.
 • System monitoringu oświetlenia
  Podstawowym przeznaczeniem systemu jest monitoring oświetlenia w obiektach bezobsługowych. Może on być również efektywnie wykorzystywany do monitorowania dowolnych instalacji oświetleniowych. System daje możliwość skutecznej kontroli nad oddalonymi obiektami oraz przyczynia się do znacznego skrócenia drogi informacji o awarii i jej usunięcia. Jest to szczególnie istotne w przypadku obiektów wykorzystywanych do celów nawigacyjnych przez lotnictwo oraz ogólnych systemów oświetlenia używanych np. w miastach. System składa się z kilku prostych w instalacji, współpracujących ze sobą modułów. Podstawowym modułem jest MS-GUARD.
 • Sterownik oświetlenia przeszkodowego LAM-IC
  LAM-IC jest uniwersalnym modułem sterującym lamp oświetlenia przeszkodowego. Jego zadaniem jest kontrolowanie poprawności działania oświetlenia przeszkodowego.
 • Lampy dla lotnisk śmigłowców

 • LAMPA OSTRZEGAWCZA MSL-50000 Y
  Lampa MSL-50000Y jest nowoczesną lampą wykorzystującą jako źródła światła żółte wysokowydajne diody LED. Lampa MSL-50000Y może zastąpić tradycyjne lampy ostrzegawcze. W stosunku do lamp tradycyjnych lampa oparta o diody LED posiada znacznie większą sprawność energetyczną czyli niższe koszty eksploatacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych modułów LED czas bezawaryjnej pracy źródła światła wynosi około 100.000 godzin.

Refraktometry

 • Refraktometr przemysłowy MS REF 2P
  Refraktometr przemysłowy MS REF 2P służy do automatycznego pomiaru wielkości współczynnika załamania światła dla cieczy, w tym różnego rodzaju roztworów i emulsji. Jest on przeznaczony do montażu bezpośrednio na liniach produkcyjnych jako w pełni automatyczny miernik parametrów wytwarzanych produktów. Refraktometry laboratoryjne
 • Refraktometr laboratoryjny MS REF 060L
  Refraktometr laboratoryjny MS REF 060L jest poręcznym, przenośnym przyrządem służącym do pomiaru wielkości współczynnika załamania światła różnego rodzaju produktów ciekłych, w tym roztworów i emulsji o różnym stopniu zagęszczenia. Zabarwienie i obecność stałych drobin nie mają wpływu na pomiar.
 • Refraktometr laboratoryjny MS REF 090L-USB
  Refraktometr laboratoryjny MS REF 090L-USB jest precyzyjnym, przyrządem służącym do pomiaru wielkości współczynnika załamania światła różnego rodzaju produktów ciekłych, w tym roztworów i emulsji o różnym stopniu zagęszczenia. Zabarwienie i obecność stałych drobin nie mają wpływu na pomiar.
 • Refraktometr laboratoryjny MS REF 090-USB
  Refraktometr laboratoryjny MS REF 090-USB jest precyzyjnym, przyrządem służącym do pomiaru wielkości współczynnika załamania światła różnego rodzaju produktów ciekłych, w tym roztworów i emulsji o różnym stopniu zagęszczenia. Zabarwienie i obecność stałych drobin nie mają wpływu na pomiar.
 • Parametry refraktametrów z wyświetlaczem
 • Parametry refraktametrów bez wyświetlacza  

Produkcja sprężyn

 • Sprężyny
  Wytwarzamy dowolnego kształtu elementy z drutów sprężynowych każdego rodzaju, tj. stalowych, nierdzewnych, brązowych o przekrojach w zakresie od fi 0,1 mm do fi 5,0 mm.