KONTAKT

MY-SOFT Sp. z o.o.

ul. Parcelacyjna 1A
03-155 Warszawa

NIP: 952-00-00-979 
REGON: 002169230 
KRS: 0000132665

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 800.000,00 zł

Sekretariat

tel.: +48 22 519 41 50
tel.: +48 570 500 341
e-mail: mysoft@mysoft.com.pl

Dział marketingu

tel.: +48 22 519 41 50
tel.: +48 570 500 341

e-mail: marketing@mysoft.com.pl
e-mail: marketing@mysoft.waw.plZobacz na mapie