STEROWNIK OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO LAM-IC

MSL-32LAM-IC jest uniwersalnym modułem sterującym lamp oświetlenia przeszkodowego. Jego zadaniem jest kontrolowanie poprawności działania oświetlenia przeszkodowego.

Przykładowe funkcje realizowane przez moduł LAM-IC w rozdzielnicy sterującej RGT3/24S-FW-S:

  • sekwencyjne sterowanie lampami oświetlenia przeszkodowego poprzez linię sterującą,
  • monitoring stanu lamp oświetlenia przeszkodowego z użyciem tej samej linii sterującej,
  • monitoring stanu trzech faz zasilających oraz napięcia akumulatorów (w tym generowanie alarmów uzależnionych od stanu faz i poziomu napięcia akumulatorów - 3 ustawiane progi),
  • monitoring trzech dwustanowych sygnałów alarmowych oraz sygnału dwustanowego „załącz-wyłącz” (z czujki zmierzchowej, zegara astronomicznego lub przełącznika P2),
  • wystawianie ustalonej informacji o błędach na trzy dwustanowe, bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe,
  • synchronizację sekwencji świecenia lamp w wielu niezależnych instalacjach za pomocą dołączonego odbiornika GPS,
  • wymianę danych z urządzeniem MS-GSM umożliwiającą wysyłanie wiadomości SMS informujących o zmianie stanu wybranych flag błędów,
  • obsługę interfejsu użytkownika za pomocą wbudowanej klawiatury, diod LED i wyświetlacza LCD,
  • pomiar czasu przez wewnętrzny zegar RTC, podtrzymywany bateryjnie przez co najmniej 24h przy braku zasilania zewnętrznego, synchronizowany automatycznie z zegarem GPS.
PARAMETRY TECHNICZNE LAM-IC:
Parametr Wartość Uwagi
Nominalne napięcie zasilania z transformatora sieciowego (1-3 ~) 24V AC od jednego do trzech transformatorów, każdy na osobną fazę zasilającą
Pobór mocy < 4W bez układów peryferyjnych
Tolerancja napięcia zasilania przy użyciu wbudowanej ładowarki akumulatora buforowego od -15 do +20% (odnosi się też do napięcia sieciowego 230V)
Tolerancja napięcia zasilania bez akumulatora buforowego od -30 do +20% (odnosi się też do napięcia sieciowego 230V)
Napięcie zasilania przy zasilaniu z sieci 24V DC (akumulatory zewnętrzne) 24.6-32V zasilanie przez zaciski akumulatora buforowego
Napięcie automatycznego odłączenia przy zasilaniu 24V DC 22.0-22.4V przy temperaturze 20°C
Napięcie ponownego załączenia przy zasilaniu 24V DC 24.2-24.6V przy temperaturze 20°C
Gwarantowany czas podtrzymania zegara wewnętrznego przy braku zasilania 24h typowo od 48h do 96h
Obciążalność styków bezpotencjałowych 0.5A 125VAC 2A 30VDC obciążenie rezystancyjne
Napięcie izolacji styków bezpotencjałowych 1000V AC 1 minuta pomiędzy otwartymi stykami oraz między stykami a modułem
Maksymalna ilość lamp na magistrali (dowolna kombinacja lamp średniej i niskiej intensywności) 32 w przypadku większej ilości lamp lub bardzo rozległych instalacji możliwość łączenia urządzeń LAM-IC ze sobą (konieczna konsultacja z MY-SOFT)
Napięcie zasilania i sterowania lamp 24V DC lub 230V AC w przypadku innych napięć, np. 48V DC wymagana konsultacja z MY-SOFT.
Tryby sterowania lampami świecenie ciągłe; miganie; miganie sekwencyjne parametry migania powinny być ustalone z MY-SOFT przed wykonaniem instalacji
Ilość dwustanowych wejść alarmowych 3 konfigurowalne
Typowe moduły peryferyjne moduł GSM; moduł GPS; moduły rozszerzeń oparte o światłowód plastikowy zależnie od wykonania sterownika, moduły rozszerzeń mogą być zasilane z LAM-IC.
Elementy panelu czołowego Wyświetlacz LCD 3x16, 6 klawiszy, 6 LED panel typ MS-T, podświetlenie wyświetlacza LCD białe.

Zakres temperatur zewnętrznych

od -25°C do +55°C