SYSTEM MONITORINGU OŚWIETLENIA

Podstawowym przeznaczeniem systemu jest monitoring oświetlenia w obiektach bezobsługowych. Może on być również efektywnie wykorzystywany do monitorowania dowolnych instalacji oświetleniowych. System daje możliwość skutecznej kontroli nad oddalonymi obiektami oraz przyczynia się do znacznego skrócenia drogi informacji o awarii i jej usunięcia. Jest to szczególnie istotne w przypadku obiektów wykorzystywanych do celów nawigacyjnych przez lotnictwo oraz ogólnych systemów oświetlenia używanych np. w miastach. System składa się z kilku prostych w instalacji, współpracujących ze sobą modułów. Podstawowym modułem jest MS-GUARD.

Główne zalety systemu monitorowania oświetlenia:

  • uniwersalność,
  • modułowa konstrukcja,
  • prostota instalacji i obsługi,
  • sprawna i wiarygodna komunikacja,
  • znacznie skrócenie drogi informacji o awarii,
  • konkurencyjna cena.

Rozdzielnica monitoringu oświetlenia (RMO) służy do zasilania i monitoringu stanu lamp.