REFRAKTOMETR PRZEMYSŁOWY MS REF 2P

MS-REF-2P-2Refraktometr przemysłowy MS REF 2P służy do automatycznego pomiaru wielkości współczynnika załamania światła dla cieczy, w tym różnego rodzaju roztworów i emulsji. Jest on przeznaczony do montażu bezpośrednio na liniach produkcyjnych jako w pełni automatyczny miernik parametrów wytwarzanych produktów.

Wykonanie części mechanicznych ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, zastosowanie twardego i odpornego chemicznie pryzmatu pomiarowego z syntetycznego szafiru oraz optyczna, bezinwazyjna metoda pomiarowa umożliwiają zastosowanie refraktometru w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym i innych gałęziach przemysłu.

W szczególności przyrząd jest przewidziany do pracy w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego (do kontroli produkcji napojów i soków, syropów i koncentratów, past i przecierów, dżemów, konfitur i marmolad) i w cukrowniach.
Refraktometr MS REF 2P składa się z optycznego czujnika pomiarowego połączonego przewodami z blokiem przetwarzania. Optyczny czujnik pomiarowy mocowany jest bezpośrednio do rurociągu linii produkcyjnej i jest dostępny w dwóch wykonaniach:

  • Z mocowaniem do gniazda za pomocą nakrętki, identycznie jak szeroko stosowane refraktometry produkcji jugosłowiańskiej, co zapewnia szybką i prostą wymianę przyrządów bez konieczności przeróbki istniejących instalacji.

  • Z mocowaniem do specjalnie wykonanej kuwety przepływowej stanowiącej odcinek rurociągu o średnicy 50 mm z obustronnymi połączeniami kołnierzowymi do istniejącej instalacji. Odległość między kołnierzami wynosi 220 mm.

MS-REF-2P-3Dla ośrodków wykazujących skłonność do tworzenia osadów na ściankach rurociągu zalecane jest stosowanie myjki ultradźwiękowej do czyszczenia powierzchni pryzmatu pomiarowego przyrządu. Myjka ultradźwiękowa stanowi oddzielny moduł i jest mocowana do kuwety przepływowej.

MS-REF-2P-3Czujnik optyczny jest połączony z blokiem przetwarzania dwoma przewodami - przewodem zasilania bezpiecznym napięciem 12 V AC oraz specjalnym przewodem sygnałowym (skrętka w ekranie) gwarantującym odporną na zakłócenia transmisję danych pomiarowych z czujnika do bloku przetwarzania.

Blok przetwarzania mocowany jest w szczelnej obudowie przewidzianej do montażu jako samodzielny element lub w pulpicie szafy sterowniczej linii produkcyjnej. Zawiera on duży i czytelny z odległości kilku metrów wyświetlacz typu LED, na którym wyświetlane są zmierzone wartości wagowego % zawartości sacharozy w suchej masie. Ponadto w bloku przetwarzania umieszczono pomocniczy wyświetlacz typu LCD, na którym można odczytać wszystkie parametry oraz komunikaty systemu. Na płycie czołowej urządzenia znajduje się klawiatura umożliwiającą dokonanie nastaw i wybór trybu pracy przez operatora.

MS-REF-2P-3Wykorzystanie techniki mikroprocesorowej i nowoczesnych detektorów CCD gwarantuje długą i niezawodną pracę urządzenia. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe zapewniają odporność na warunki przemysłowe. Refraktometr jest zestrojony fabrycznie i nie wymaga żadnych regulacji; nie posiada też żadnych elementów regulacyjnych dostępnych dla użytkownika.

Refraktometr MS REF 2P mierzy wielkość współczynnika załamania światła w analizowanym ośrodku w aktualnej jego temperaturze. Specjalizowany mikrokomputer przelicza zmierzoną wartość współczynnika załamania na % wagowy zawartości suchej masy i na podstawie wbudowanych temperaturowych tablic korekcyjnych koryguje termicznie wskazania do temperatury odniesienia 20°C.
Współczynnik załamania światła jest określany dla długości fali światła 589 nm.

Kompensacja termiczna wskazań jest zgodna ze skalą cukrową ICUMSA (kompensacja dla roztworów sacharozy w wodzie).

W skład zestawu wchodzą:
1. Głowica pomiarowa 1 szt.
2. Kuweta przepływowa 1 szt.
3. Blok przetwarzania 1 szt.
4. Instrukcja obsługi 2 szt.

 

 

 

 


PARAMETRY TECHNICZNE REFRAKTOMETRU PRZEMYSŁOWEGO MS REF 2P

Zakres pomiarowy:  
- współczynnik załamania światła 1,3200 - 1,5200 RI
- % wagowy sacharozy (Brix) 0,0 - 90,0 %
Dokładność pomiaru:  
- współczynnik załamania światła 0,0002 RI
- % wagowy sacharozy (Brix) 0,1 %
Zakres temperatur pracy:  
- otoczenie 5 - 45°C
- mierzony ośrodek 10 - 95°C
- kompensacja termiczna wskazań 10 - 95°C
Ciśnienie mierzonego ośrodka: 0 - 4 Atm
Zasilanie: 230 V+/-10 %
Pobór mocy: 20 W
Wymiary głowicy pomiarowej (szer. x wys. x głęb.): 166 x 300 x 168 mm
Wymiary bloku przetwarzania (szer. x wys. x głęb.): 290 x 250 x 110 mm
Wyjście pętli prądowej 1: 4 - 20 mA
Wyjście pętli prądowej 2: 4 - 20 mA
Wyjście szeregowe 1: RS 232
Wyjście szeregowe 2: RS 485
Wyjście drukarki: CENTRONICS
Wyjście do sterowania myjką ultradźwiękową: 230 V AC 0.5 A
Wyjście do sterowania sygnalizatorem przekroczenia dolnego progu alarmu: 230 V AC 0.5 A
Wyjście do sterowania sygnalizatorem przekroczenia górnego progu alarmu: 230 V AC 0.5 A

Zobacz również:
refraktometr laboratoryjny MS REF 060L | refraktometr laboratoryjny MS REF 090 USB | refraktometr laboratoryjny MS REF 090L USB | refraktometr przemysłowy MS REF 2P