TECHNOLOGIA TITAN (mikropale)

SYSTEM TITAN

Stosujemy system TITAN opracowany w niemieckiej firmie Friedr. Ischebeck GmbH w celu zwiększenia wydajności instalacji przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości instalowanych elementów i ich parametrów.Podstawą systemu jest gwintowana na całej długości stalowa rura (rys.1), która spełnia jednocześnie rolę przewodu wiertniczego, przewodu iniekcyjnego oraz elementu nośnego kotwy (wykorzystywanej do zbrojenia).

Po odwierceniu otworu i wypełnieniu go iniektem, gwintowana żerdź zostaje w otworze pełniąc funkcję zbrojenia mikropala (cięgnem kotwy).

Zazwyczaj proces wiercenia przebiega w sposób następujący (rys.1):

Z rozpoczęciem procesu wiercenia odbywa się iniekcja wstępna zaczynu cementowego (stosunek W/C ~ 0,7 – 0,8) pod ciśnieniem 5 – 20 barów przez otwór środkowy żerdzi. Zaczyn cementowy migrując w głąb gruntu umacnia ściany otworu na całej głębokości od dna do wierzchu, a jednocześnie po zakończeniu wiercenia tworzy tzw. buławę iniekcyjną doskonale związaną z gruntem (etapy 1,2 na rys.1).

Wiercenie bez użycia rur osłonowych pozwala na osiągnięcie bardzo wysokich parametrów wytrzymałościowych mikropali TITAN, gdyż swobodne penetrowanie gruntu przez zaczyn cementowy powoduje powstanie „postrzępionej”, ukorzenionej buławy iniekcyjnej, bardzo dobrze związanej z gruntem. Po dowierceniu do żądanej głębokości wykonuje się iniekcję końcową. Przy stale obracającym się przewodzie, środkiem żerdzi tłoczony jest zaczyn cementowy o stosunku W/C ~ 0,4 – 0,5 (etap 3 na rys.1).

Cały wprowadzony do otworu element (żerdzie, łączniki, koronka wiertnicza)pozostaje w otworze jako zbrojenie mikropala (rys.2). Dokładną budowę mikropala oraz szacunkowe zużycie cementu od gabarytów otworu przedstawia rys.3.

Żerdzie TITAN są wykonane z niskowęglowej stali zapewniającej odporność na korozję, natomiast unikatowy gwint zapewnia niezbędną szczelność.

Zalety ekonomiczne systemu TITAN to przede wszystkim: dwa-trzy-krotnie większa wydajność w porównaniu z technikami konwencjonalnymi, możliwość użycia lekkiego sprzętu wiertniczego (mniejsze koszty transportu) i gwarantowana szczelność otuliny iniekcyjnej bez stosowania dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Zalety techniczne w/w systemu to:
- równoczesne wykonywanie otworu i iniekcji pozwala na pracę w trudnych warunkach gruntowych
- kształt buławy iniekcyjnej umożliwia większe nośności w porównaniu z technologią konwencjonalną
- bardzo małe odkształcenia robocze eliminują potrzebę wstępnego sprężania kotew
- możliwość użycia lekkiego sprzętu jest bardzo cenna w trudnych warunkach terenowych i ograniczonej przestrzeni dostępu.

Typowe prace wykonywane w systemie TITAN:
- zabezpieczenia skarp i poboczy
- stabilizacja osuwisk
- wzmacnianie i stabilizacja nasypów
- zabezpieczanie ścian głębokich wykopów
- wzmacnianie fundamentów, fundamenty specjalne
- tunelowanie

W ostatnim okresie czasu firma nasza wykonała szereg prac związanych z fundamentami konstrukcji w regionie Wielkich Jezior Mazurskich stosując technologię TITAN. Przykładowe zdjęcia z powyższych prac są zawarte poniżej.


W zakresie wspomnianej technologii współpracujemy z firmą TITAN POLSKA Sp. z o.o.