SYSTEM SYGNALIZACJI OSTRZEGAWCZEJ PRZED NIEBEZPIECZNYMI ZJAWISKAMI METEOROLOGICZNYMI NA JEZIORACH MAZURSKICH

System sygnalizacji ostrzegawczej przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi na Jeziorach Mazurskich składa się z siedemnastu masztów z lampami ostrzegawczymi.

Celem systemu sygnalizacji ostrzegawczej przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi na Jeziorach Mazurskich jest ostrzeganie żeglarzy. Sygnalizacja jest zrealizowana za pomocą siedemnastu zestawów lamp o wysokiej jasności świecenia i żółtej barwie światła. Każdy z zestawów lamp może znajdować się w jednym z trzech stanów: wyłączenia, UWAGAALARM. Stan UWAGA jest sygnalizowany częstotliwością 40 błysków na sekundę. Stan ALARM jest sygnalizowany częstotliwością 90 błysków na sekundę. Stan w jakim znajdują się poszczególne zestawy lamp jest określany automatycznie w serwerze na podstawie prognoz pogody z IMGW, a następnie wysyłany do lamp. Jako lampy wykorzystano MSL-50000Y. Lampa ta została przebadana przez akredytowane laboratorium Instytutu Transportu Samochodowego i spełnia ona wszelkie niezbędne wymagania. Każdy z zestawów lamp zasilany jest z akumulatorów, a ładowanie ich następuje z paneli słonecznych i z turbiny wiatrowej.

wieza-1 W lipcu 2011 r. na Wielkich Jeziorach Mazurskich rozpoczął pracę system sygnalizacji ostrzegawczej przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi wykonany przez firmę MY-SOFT.

Prace nad projektem automatycznego systemu powiadamiania żeglarzy o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczął po tzw. „białym szkwale”, który przed niemal czterema laty na jeziorach mazurskich spowodował śmierć 12 osób. Gwałtowny wiatr wiejący z prędkością do 130 km/h wywołał ponad 3 metrowe fale, zatapiające jachty, żaglówki i łodzie. Ratownicy wyłowili wówczas z wody 70 osób.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2003 r.), o możliwości nadejścia niebezpieczeństwa pogodowego żeglarze będą informowani rytmicznie pulsującym, żółtym światłem. Sygnał 40 błysków na minutę będzie oznaczał komunikat „UWAGA” SPODZIEWANE BURZE I WIATR, bez wskazania dokładnego czasu i miejsca nadejścia zjawiska meteo. Bezpośrednie niebezpieczeństwo – komunikat „NIEBEZPIECZEŃSTWO” WYSTĘPOWANIE BURZY ORAZ SILNEGO WIATRU – będzie sygnalizowane 90 błyskami na minutę.

W konsekwencji opracowano, obecnie zrealizowaną, koncepcję systemu ostrzegawczego, w postaci sieci 17 masztów z lampami sygnalizacyjnymi. Maszty te rozlokowane są w różnych miejscach tak, aby w przypadku wystąpienia zagrożenia pogodowego wysyłane z nich sygnały świetlne były widoczne w każdych warunkach dnia i prawie z każdego punktu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Sygnały świetlne uruchamiane są automatycznie przez wysłany mailem komunikat do serwera lub po odebraniu przez osobę uprawnioną w RZGW w Warszawie SMS z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o zbliżających się niekorzystnych warunkach pogodowych. Wiadomość zawiera informacje o nadchodzącym niebezpieczeństwie, tj.: typ zjawiska, stopień zagrożenia oraz ważność ostrzeżenia. Oprogramowanie sterujące zinterpretuje treść wiadomości, a następnie wyśle informację zwrotną o przyjęciu komunikatu. Jednocześnie informacja zostanie rozesłana do wież, które zostaną załączone automatycznie. Wyłączenie świateł nastąpi automatycznie.po wygaśnięciu ważności komunikatu lub po jego odwołaniu. Pełny dostęp do wszystkich elementów systemu będzie miał jedynie uprawniony operator w RZGW w Warszawie natomiast serwis techniczny systemu prowadzi firma MY-SOFT Sp. z o.o.

Miejsca, w których znajdują się maszty:

1. Jezioro Mamry, Skłodowo
2. Jezioro Mamry, Węgorzewo
3. Jezioro Święcajty, Ogonki
4. Jezioro Ryńskie, miasto Ryn
5. Jezioro Roś, Łupki
6. Jezioro Mikołajskie, Mikołajki
7. Jezioro Niegocin, Kępa Grajewska
8. Jezioro Kisajno, Kisajno Południe
9. Jezioro Dargin, „Wysoki Róg”
10. Jezioro Jagodne, wyspa
11. Jezioro Boczne, Bogaczewo
12. Jezioro Śniardwy część północna, Łuknajno
13. Jezioro Śniardwy, Nowe Guty
14. Jezioro Śniardwy, Niedźwiedzi Róg
15. Jezioro Bełdany, Kamień
16. Jezioro Seksty, Kanał Jegliński
17. Jezioro Tałty, Kanał Tałcki

Lampy ostrzegawcze zasilane są energią pozyskiwaną z paneli słonecznych oraz turbin wiatrowych. Ładowanie ich następuje automatycznie po wykryciu przez system elektroniczny utraty części energii spowodowanej pracą lamp. Moduły sygnalizacyjne posadowione są na masztach, których wysokość – w zależności od ukształtowania terenu – wynosi 15 albo 25 metrów.

 

Współrzędne geograficzne położenia masztów oraz mapa lokalizacji dostępne są na stronie RZGW w Warszawie: www.warszawa.rzgw.gov.pl

Projekt był realizowany w latach 2008–2011.

Projekt i wykonanie: MY-SOFT Sp. z o.o.