O FIRMIE

MY-SOFT Sp. z o.o. działa na rynku od 1992 roku. Jako firma wyspecjalizowana w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb klientów, produkujemy urządzenia sterujące i pomiarowe, urządzenia elektroniki i automatyki przemysłowej, systemy alarmowe, oświetlenie przeszkodowe, refraktometry dla przemysłu spożywczego. Wieloletnia obecność na polskim rynku, szerokie zaplecze techniczne i badawcze sprawia, że potrafimy sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom. Szczególną uwagę w naszej działalności przywiązujemy do wysokiego poziomu jakości produktów i usług oraz stopnia zadowolenia klienta. Nasze urządzenia produkowane są w oparciu o unikalne, opracowane przez nas technologie, które mogą być adaptowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.
Dysponujemy wystarczającym kapitałem ludzkim i zapleczem technicznym by podejmować się nowych innowacyjnych przedsięwzięć. Jesteśmy elastyczni i szybko reagujemy na zmiany w naszym bliższym i dalszym otoczeniu biznesowym.
Produkujemy cała gamę zdalnie monitorowanych urządzeń dziennego i nocnego oznakowania przeszkodowego z autonomicznym zasilaniem (lampy oświetlenia przeszkodowego niskiej, średniej i wysokiej intensywności).
Od kilku lat spółka skoncentrowała swoje działania na projektowaniu, testowaniu i rozwoju nowej gałęzi działalności firmy jaką są magazyny energii. W ramach tej dziedziny posiadamy opracowanie patentowe pt. „Sposób i układ magazynowania energii elektrycznej na potrzeby trakcji prądu stałego na liniach kolejowych”.
W 2015 roku MY-SOFT Sp. z o.o. opracowała nowy produkt – lampę oświetlenia nawigacyjnego i planuje rozwój urządzeń nawigacyjnych.

SPECJALIZACJA FIRMY TO:

  • MAGAZYNY ENERGII
  • LAMPY DLA LOTNISK
  • OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE
  • WDRAŻANIE UNIKALNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ
  • STEROWANIE
  • URZĄDZENIA POMIAROWE
  • TELEKOMUNIKACJA

Wykonaliśmy 5 magazynów energii (m.in. o mocy 2000 V) opartych o technologię litowo – jonową i zaprojektowany oraz wykonany przez nas system kontrolno – pomiarowy  magazynów energii, kontrolujący pomiar napięć, temperatur, zdalną i lokalną transmisję sygnałów.

W 2016 roku MY-SOFT Sp. z o.o. wykonał remont hamowni silników trakcyjnych dla PKP Cargotabor Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy na wybudowanych przez nas 17 obiektach zdalnie sterowany system ostrzegawczy przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi na Jeziorach Mazurskich wyposażony w magazyny energii.

Na ok. 100 lokalizacjach wykonaliśmy autonomiczne zasilanie oparte o magazyny energii, panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe, służące do zasilania urządzeń oświetlenia ostrzegawczego.

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy urządzenia do zdalnego pomiaru napięć, prądów, temperatur, zdalnej transmisji GSM i generowania sygnałów alarmowych, nadzorowania procesów ładowania i rozładowania akumulatorów.

Produkujemy systemy kontroli i monitoringu obiektów telekomunikacyjnych, m.in. w zakresie magazynowania energii w systemach akumulatorowych podtrzymujących działanie stacji bazowych (pomiar napięć, temperatur, zdalna i lokalna transmisja sygnałów). W trakcie prowadzenia działalności spółka sprzedała ponad 4000 takich urządzeń.

Pobierz folder firmy MY-SOFT Sp. z o.o. -  (plik PDF, 12 MB)


 

Polityka jakości

TUVW celu podniesienia jakości zarządzania firmą wdrożyliśmy system ISO 9001:2008.Dobrą opinię u naszych kontrahentów zawdzięczamy zarówno wysokiej jakości naszych usług i produktów, długoterminowemu serwisowi jak i rzeczywistej dbałości o ich potrzeby połączonej z racjonalną strategią cenową. Nasza polityka jakości została sformułowana w 2000 r. Oto jej główne tezy:

"Polityką jakości firmy MY-SOFT Sp. z o.o. jest osiąganie pełnej satysfakcji wszystkich klientów...".

"Realizacja tej polityki pozwoli nam rozszerzyć zakres wpływów na rynkach, które są przedmiotami naszej działalności oraz zdobyć nowe, zarówno w kraju jak i poza jego granicami".

"Podejmujemy się doskonalić organizację Firmy oraz podnosić jakość naszej pracy poprzez pełne zaangażowanie całej załogi, podnoszenie jej kwalifikacji, świadomości i motywacji oraz przeznaczanie na realizację tych działań odpowiednich środków".

"Każdy pracownik uczestniczy w tym procesie przejmując pełną odpowiedzialność za jakość swojej pracy i bierze czynny udział w kształtowaniu pozytywnego postrzegania MY-SOFT Sp. z o.o. przez klientów".

AKTUALNOŚCI

26-10-2016
Innowacje w energetyce
W dniu 26.10.2016 rok w odpowiedzi na zaproszenie z Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska Prezes firmy MY-SOFT Sp. z o.o. wziął udział w dyskusji redakcyjnej na łamach „Przeglądu Energetycznego” na temat „Innowacje w energetyce”.
................................................................
28-09-2016
Uruchomienie pierwszego w Polsce magazynu energii
W dniu 2016-09-28 odbyło się w Pucku oficjalne uruchomienie pierwszego w Polsce Lokalnego Obszaru Bilansowania (LOB) opartego o system magazynowania energii o mocy 0,75 MW i 1,5 MWh pojemności wykonanego przez MY-SOFT Sp. z o.o. dla Energa-Operator S.A.
więcej
................................................................
21-09-2016
List gratulacyjnyi
W dniu 2016-09-21 MY-SOFT Sp. z o.o. otrzymała list gratulacyjny z Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska z okazji otrzymania nagrody produkt Modułowy Magazyn Energii Elektrycznej wykonany na zlecenie Energa-Operator S.A.
więcej
................................................................

Targi Energetab
Puchar dla firmy MY-SOFT
Uprzejmie informujemy, że do Komisji Konkursowej wpłynęło 55 zgłoszeń produktów do konkursu Energetab 2016.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące medale i wyróżnienia tegorocznych targów ENERGETAB
Puchar Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
za produkt:
Modułowy magazyn energii elektrycznej
zgłoszony przez firmę:
MY-SOFT Sp. z o.o.
Energetab 2016
................................................................

Konkurs !!!
Produkt Targów Energetab


................................................................

Magazynowanie energii w
nowoczesnej energetyce staje się jedną z kluczowych technologii, która stanowić będzie wkrótce jeden z filarów jej rozwoju. Znane od lat różnorakie metody magazynowania energii wielokrotnie pokazały korzyści wynikające z możliwości jej gromadzenia.....

................................................................